Skip to content
robot

Start

Papapaya begeestert, verbroedert én swingt!

Met de liedbundel Papapaya wil Koor&Stem tegemoetkomen aan de behoefte naar nieuw koorrepertoire voor kinderkoren. De bundel werd samengesteld rond het thema vrede en verdraagzaamheid naar aanleiding van de herdenkingen van de ‘Groote Oorlog’ die in Vlaanderen zullen plaatsvinden. Meezingers en ballades, volksliedjes, canons en popsongs in smaakvolle meerstemmige bewerkingen. De publicatie van de bundel is het startschot voor een lang traject waarin Koor&Stem zoveel mogelijk kinderkoren wil meenemen. De bundel wordt in 2013 aan kinderkoren en hun dirigenten in verschillende workshops voorgesteld. Koor&Stem studeert het liedmateriaal met de kinderkoren in vanuit een breed muzisch perspectief waarin ook woord en beweging een plaats krijgen. In 2014 plannen we rond het liedmateriaal uit deze bundel provinciale koorontmoetingen die uiteindelijk zullen uitmonden in een nationaal kinderkorenfestival eind 2014.